Beth Nesaf?

Mae ‘Beth Nesaf?’ yn llwyfan newydd i bobl ifanc 16 i 24 oed, sy’n cynnwys gwybodaeth am addysg, gwaith, hyfforddiant a chyfleoedd eraill yng Nghaerdydd i gyd mewn un lle sy’n ei gwneud hi’n gynt ac yn haws i bobl ifanc gael gwybod am yr opsiynau sydd ar gael iddynt wrth ystyried eu dyfodol.