Bywyd newydd i siopau’r Stryd Fawr

Mae cryn gynnydd wedi’i wneud wrth adnewyddu rhes o hen adeiladau masnachol ar y Stryd Fawr fel y gellir eu defnyddio eto.
Cyngor Abertawe sy’n adnewyddu’r adeiladau, a gofynnwyd i breswylwyr a grwpiau cymunedol am awgrymiadau ar sut y gellir eu defnyddio.
Byddant yn barod i’w hagor cyn bo hir ac mae cynlluniau’n cynnwys caffi cymunedol a lle ar gyfer busnesau dros dro yn ogystal â gweithgareddau hamdden.
Mae elusennau a sefydliadau trydydd parti eraill hefyd am ddefnyddio’r cyfleusterau, ynghyd â gwasanaethau’r cyngor.