Contractwr profiadol o Gymru i drawsnewid adeilad Theatr y Palace

Mae Cyngor Abertawe wedi penodi contractwr profiadol o dde Cymru i drawsnewid adeilad hanesyddol Theatr y Palace yng nghanol y ddinas.

Mae gan R&M Williams Ltd enw da am weithio gydag adeiladau treftadaeth, gan gynnwys prosiectau adnewyddu gwerth £4m ym Mhafiliwn Pier Penarth, adeilad rhestredig Gradd Dau, ac Empire House, tirnod eiconig o’r 1920au yng Nghaerdydd.

Nhw fydd y prif gontractwr bellach yn Theatr y Palace, adeilad 133 oed siâp trionglog, ac adeilad rhestredig gradd dau y bu sêr fel Charlie Chaplin a Syr Anthony Hopkins yn perfformio yno yn y gorffennol.

https://www.abertawe.gov.uk/PalaceRMW