Craig yr Allt & Castell Coch Circular Walk

Craig yr Allt & Castell Coch Circular Walk. Starting from Taffs Well train station. A challenging 10.5km which provides panoramic views. Climb Craig yr Allt, explore Fforest Fawr and visit Castell Coch. Route map: https://osmaps.ordnancesurvey.co.uk/route/8141032/Craig-yr-Allt-Castell-Coch

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Gwybodaeth a gwasanaethau i breswylwyr, busnesau a thwristiaid.Gwasanaethau a gwybodaeth ar-lein am Dreth y Cyngor, Cynllunio, Gwastraff ac Ailgylchu, Cyfleusterau Hamdden, Rheoli Plâu, Trwyddedu a llawer mwy.

Rhondda Cynon Taf County Borough Council – Information and services for residents, businesses & tourists. Online services and information on Council Tax, Planning, Rubbish Waste & Recycling, Leisure Facilities, Pest Control, Licensing and much more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *