Ffilm ddigartrefedd cudd

Mae fideo animeiddio byr wedi cael ei gynhyrchu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth am ddigartrefedd cudd a mynd o un soffa i’r llall.

Mae’r prosiect wedi’i gynhyrchu gan y tîm Digartrefedd, Atal, Ymwybyddiaeth, Dargyfeirio (DAYD), sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, sy’n ffurfio rhan o Wasanaeth Ieuenctid y Cyngor. Prif ganolbwynt y tîm yw atal digartrefedd ieuenctid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *