Ffrwythau a llysiau cartref mewn banc bwyd diolch i grant

Mae banc bwyd a agorodd ychydig cyn i bandemig COVID gychwyn bellach yn dosbarthu ffrwythau a llysiau cartref diolch i grant gan Gyngor Abertawe.
Juliet Rees a sefydlodd Fanc Bwyd Gellifedw ym mis Mawrth 2020 yw’r ysgogiad hefyd ar gyfer yr ardd gymunedol a sefydlwyd ar diroedd y ganolfan gymunedol.
Mae darn o dir prysgwydd wedi’i drawsnewid yn werddon o wyrdd lle ma pob math o ffrwythau a llysiau o buprau, betys, bresych a ffa Ffrengig, i afalau, gellyg ac eirin yn tyfu’n awr.
https://bit.ly/3BumhNc