Golau Gaeaf: Pennod 1 & 2

Y stori hyd yn hyn

Pennod 1: Gwelodd ‘Yr Helfa’ yr anhygoel Ychen Bannog, ychen Hugh Gadarn, a’r Llychlynwyr a orchfygodd y Gogarth ar un adeg, yn gorymdeithio drwy’r strydoedd wrth iddynt chwilio’n ddiddiwedd am Fôr-forwyn Conwy. Ymunodd Meistr y Cylch drygionus â nhw gyda’i osgordd Syrcas a’i Forwyr Tywyll. Byddai’r Fôr-forwyn yn gwneud gwobr wych ar gyfer ei gasgliad syrcas i ddenu torfeydd – ond ble mae hi?

Pennod 2: Parhaodd ‘Pwrs y Fôr-Forwyn’ y stori gyda thafluniad syfrdanol yng Ngerddi’r Gogledd Orllewin. Dangosodd hyn erledigaeth y fôr-forwyn dros y canrifoedd gan y Llychlynwyr, Hu Gadarn a Meistr y Cylch, a sut iddi osgoi gael ei dal yn barhaus – gan rasio a brwydro trwy’r tonnau

Bydd Tachwedd 2021 yn cyflwyno:
Pennod 3 “Y Ddalfa” perfformiad teithiol llai ac agosach atoch gan ddod â’r stori i gymunedau saith tref yng Nghonwy. Mae’n cynnig y cyfle i wylio’r rhan nesaf o’r stori hon wrth iddi ddatod. Y sibrydion yw bod y fôr-forwyn wedi cael ei dal o’r diwedd – felly ble mae hi? Wnewch chi ei gweld? Ai cyfaill neu elyn ydi hi? Un peth rydyn ni’n ei wybod yw na ddylid diystyru pŵer y fôr-forwyn…

www.conwy.gov.uk/cy/Visitor/Events/Winter-Light/Winter-Light-The-Tour.aspx