Golau Gaeaf: Y Stori Hyd Yma

Diolch i bawb a ddaeth i weld Pennod 3 Golau Gaeaf. Dyma’r stori hyd yma. Bydd y stori’n parhau ym Mhennod 4, felly cadwch eich llygaid ar agor amdani.