Hirwaun to Penderyn Walk

Hirwaun to Penderyn Walk. Start from Hirwaun Library. Follow a 6.7km route to Penderyn along the old tramway. Spot wildlife and signs of the route’s industrial origins. Route map:
https://osmaps.ordnancesurvey.co.uk/route/10122358/Hirwaun-to-Penderyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Gwybodaeth a gwasanaethau i breswylwyr, busnesau a thwristiaid.Gwasanaethau a gwybodaeth ar-lein am Dreth y Cyngor, Cynllunio, Gwastraff ac Ailgylchu, Cyfleusterau Hamdden, Rheoli Plâu, Trwyddedu a llawer mwy.

Rhondda Cynon Taf County Borough Council – Information and services for residents, businesses & tourists. Online services and information on Council Tax, Planning, Rubbish Waste & Recycling, Leisure Facilities, Pest Control, Licensing and much more.