Lefelau uchel o coronafeirws yn Sir y Fflint

Yn ystod y 10 diwrnod rhwng 5 a 15 Gorffennaf 2021, cafodd 726 o bobl sy’n byw yn Sir y Fflint ganlyniadau positif mewn profion COVID-19 a chafodd 1903 o bobl eu nodi fel cysylltiadau a oedd yn gorfod hunan-ynysu. https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Apps/NewsPortlet.aspx?id=7120