Made for Mams – Garwnant Willow Walk

Garwnant Willow Walk

A pushchair-friendly route through the forest!

📍Start from the main car park
🧭 800m
🚗 Paid parking
✅ Toilets, café, baby changing, play area
🥾Terrain: flat, forest track (can get muddy)

Route map:
https://explore.osmaps.com/en/route/10515420/Garwnant-Willow-Walk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Gwybodaeth a gwasanaethau i breswylwyr, busnesau a thwristiaid.Gwasanaethau a gwybodaeth ar-lein am Dreth y Cyngor, Cynllunio, Gwastraff ac Ailgylchu, Cyfleusterau Hamdden, Rheoli Plâu, Trwyddedu a llawer mwy.

Rhondda Cynon Taf County Borough Council – Information and services for residents, businesses & tourists. Online services and information on Council Tax, Planning, Rubbish Waste & Recycling, Leisure Facilities, Pest Control, Licensing and much more.