| Made for Mams – Pontypridd Common

Pontypridd Common 1km Route

A pushchair-friendly route with views of the local area!

📍Start from Hospital Road, CF37 4AH
🧭 1km
🚗 On-street parking
Plenty of benches to rest
🥾Terrain: flat, smooth tarmac

Route map: https://explore.osmaps.com/en/route/10667853/Pontypridd-Common-1km

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Gwybodaeth a gwasanaethau i breswylwyr, busnesau a thwristiaid.Gwasanaethau a gwybodaeth ar-lein am Dreth y Cyngor, Cynllunio, Gwastraff ac Ailgylchu, Cyfleusterau Hamdden, Rheoli Plâu, Trwyddedu a llawer mwy.

Rhondda Cynon Taf County Borough Council – Information and services for residents, businesses & tourists. Online services and information on Council Tax, Planning, Rubbish Waste & Recycling, Leisure Facilities, Pest Control, Licensing and much more.