| Made for Mams – Treforest Community Route

Treforest Community Route

A pushchair-friendly route from Treforest to Tonteg!

📍Start from Treforest (CF37 1TR) or Tonteg (CF38 1SS)
🧭 2.2km (4.4km return)
🚗 On-street parking
✅ Half way rest point
🥾Terrain: flat, smooth tarmac

Route map: https://explore.osmaps.com/en/route/6102590/Treforest-Community-Route

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Gwybodaeth a gwasanaethau i breswylwyr, busnesau a thwristiaid.Gwasanaethau a gwybodaeth ar-lein am Dreth y Cyngor, Cynllunio, Gwastraff ac Ailgylchu, Cyfleusterau Hamdden, Rheoli Plâu, Trwyddedu a llawer mwy.

Rhondda Cynon Taf County Borough Council – Information and services for residents, businesses & tourists. Online services and information on Council Tax, Planning, Rubbish Waste & Recycling, Leisure Facilities, Pest Control, Licensing and much more.