Nottage and Sker Point Circular Walk

Nottage and Sker Point Circular Walk. Starting from Rest Bay car park (CF36 3UP). Follow a 9km route from Visit Bridgend which explores Sker Point and Nottage. Enjoy spectacular views of the coastline and local countryside.
Route map:
https://osmaps.ordnancesurvey.co.uk/route/8542450/Nottage-and-Sker-Point-Circular-Walk
Guide: https://www.visitbridgend.co.uk/plan/downloads

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Gwybodaeth a gwasanaethau i breswylwyr, busnesau a thwristiaid.Gwasanaethau a gwybodaeth ar-lein am Dreth y Cyngor, Cynllunio, Gwastraff ac Ailgylchu, Cyfleusterau Hamdden, Rheoli Plâu, Trwyddedu a llawer mwy.

Rhondda Cynon Taf County Borough Council – Information and services for residents, businesses & tourists. Online services and information on Council Tax, Planning, Rubbish Waste & Recycling, Leisure Facilities, Pest Control, Licensing and much more.