NPT Festival of Remembrance 2020 | War by Hedd Wyn – Gŵyl Goffa NPT 2020 | Rhyfel gan Hedd Wyn

Poetry readings from NPT Youth Council and Class Act Theatre School from Pontardawe Arts Centre reading War by Hedd Wyn.

Darlleniadau barddoniaeth gan Gyngor Ieuenctid CnPT ac Ysgol Theatr Class Act Theatre o Ganolfan Gelfyddydau Pontardawe yn darllen Rhyfel gan Hedd Wyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *