Sgwrs efo ofalwr maeth

Cawsom sgwrs yn ddiweddar â Rebecca, sydd wedi bod yn ofalwr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot dros y bum mlynedd diwethaf. Gofynnom i Rebecca rannu ei thaith maethu â ni, lle mae’n trafod yr hyfforddiant a’r gefnogaeth mae’n ei derbyn gan ein Tîm Maethu profiadol.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Maethu yng Nghastell-nedd Port Talbot: www.npt.gov.uk/fostering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *