Tytuł: Walka z przemocą wobec kobiet i dziewcząt – animacja strategii

Title: Tackling Violence Against Women and Girls strategy animation

Find out what actions we’re taking to tackle violence against women and girls in Lambeth and how you can help us to create a borough that is safe for everyone. To find out more visit: www.lambeth.gov.uk/vawg

Opis:
Dowiedz się, jakie działania podejmujemy, aby zwalczać przemoc wobec kobiet i dziewcząt w Lambeth i jak możesz pomóc nam stworzyć dzielnicę bezpieczną dla wszystkich.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: www.lambeth.gov.uk/vawg

(Translation: English to Polish)