Uilleagán Dubh Ó, Bláithín Mhic Cána

Uilleagán Dubh Ó, Bláithín Mhic Cána

Foilsíodh an t-amhrán seo sa leabhar ‘A Hidden Ulster, People, songs and traditions of Oriel’ a scríobh an staraí agus ceoltóir clúiteach Dr. Pádraigín Ní Uallacháin. Is leabhar cuimsitheach é ar amhráin agus nósanna i gceantar Oirialla. Is amhrán grá é ‘Uilleagán Dubh Ó’, a scríobh an file Peadar Ó Doirnín de bhunadh cheantar Oirialla. Is í Pádraigín Ní Uallacháin a chur beocht sa leagan seo den amhrán atá mar chuid den chuntas cuimsitheach s’aici ar thraidisiúin Oirialla sa leabhar ‘A Hidden Ulster’. Canann Bláithín Mhic Cána dhá véarsa ón amhrán grá. Tá liricí an amhráin uilig go léir thíos faoi.

This song was published in A Hidden Ulster, People, songs and traditions of Oriel. The book was authored by singer and historian Dr. Pádraigín Ní Uallacháin and is a comprehensive collection of songs and traditions of the Oriel area. Uilleagán Dubh Ó was written by Peadar Ó Doirnín a poet and scribe who hailed from the Oriel area. This version of the song was brought to life by Pádraigín Ní Uallacháin’s and features in her comprehensive account of the traditions of Oriel ‘A Hidden Ulster’. Bláithín Mhic Cána sings two verses from the love song. Lyrics of entire song are below.

I ndún a chois coilleadh ag imeall na trá,
Tá snua an aoil úir mar an rós
I ngnúis an linbh nár milleadh a’s is áille,
Cúl na lúb mar an ór.
Ar chinneamhain Leánder ní tharraingfí scríobh,
Nó ar Helen an ucht bhláithghil le’r sárscriosadh an Traí,
Dá mbeadh ‘fhios ag cách go mbeadh mo ghrá-sa sa tír seo
Ina huilleagán gan bhrón.

Is binne mo leanbh míle uair ná an Daghda
Is a thr mic ciúil dá mbeadh beo,
Nó na siansa úd ‘sheinneadh Mac Manair ar a chláirsigh
Na faoilte le múchtaí an brón.
Is ionann is an samhradh gach geimhreadh gan ghaoith,
Agus tuilte de gach arbhar le leamhnacht is fíon;
Fó mhullaigh is fó ghleanntaibh an uile aimsir mar mbíonn sí,
M’uilleagán gan bhrón.

Is aoibhinn ceiliúr agus seinm na n-éan beag
Fó choilltibh dlúthchaoimh cnó,
Agus siansa na n-inbhear is a bhfoireann d’éiscibh
Ag brúchtadh d’oíche is de ló.
Is meanmach gan angar gach clann mhac is níon,
A bhfearaibh is a mbantracht ag rabhadh fa aoibh,
Is an mhil ag teacht ó neamh an uile aimsir sa tír
A mbíonn m’uilleagán dubh ó.

A Shiúr mhaoth mhilis, dá mb’fhiosach dhuit mar atá mé
Mo dhúscadh d’oíche is de ló,
I gcumha lán túirse a’s mé ag titim I ngrá leat,
Ó shiúlfá an saol liom, a stór.
Ach mur’ dtiocfaidh tú, glac peann in am agus scríobh
Litir dom ionsaí ina sloinnfear leat síos,
Nach orm ‘luíos d’ansacht, do ghreann nó do mhian
Is nach tú m’uilleagán níos mó.

****************************************************

Dark Beautiful Maiden O

In a house by the grove at the edge of the shore,
There’s a face, fair and white as the rose
In the maid’s complexion, unblemished and perfect,
With hair in curled tresses like gold,
On the fate of Leander no one would compose,
Or the white-bosomed Helen for whom Troy was destroyed,
If all knew that my love were here without sorrow
As a beautiful maiden O.

In the maid’s complexion, unblemished and perfect.
With hair in curled tresses like gold.
On the fate of Leander no one would compose.
Or the white-bosomed Helen for whom Troy was destroyed,
If all knew that my love were here without sorrow
As a beautiful maiden O.

How pleasant the singing and warbling of young birds
In woods bowed heavy with nuts,
And the streams as the gush, all teeming with fish
Overflowing by day and by night;
Lively, not wanting, are their daughters and sons,
Their menfolk and women all sporting in fun,
Honey pours from the heavens when e’re she’s around
My beautiful dark maiden O.

My sweet tender one, if you knew how I am,
Awakened by day and by night,
In a lonesome full sorrow as in love I fall with you,
With me, love, you’d walk through this life.
If you don’t come in time take a fine pen and write
A letter to me that is signed by yourself
Saying your love and desire is no longer mine,
My beautiful maiden no more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *