Why become a school governor Pam bod yn Llywodraethwr Ysgol

By becoming a school governor, you’ll develop your professional skills and experience at the same time as helping to ensure children in Cardiff get an excellent standard of education, helping them reach their potential. You’ll get free training, transferable skills and much more! www.educardiff.co.uk

Drwy ddod yn llywodraethwr ysgol, byddwch yn datblygu eich sgiliau a’ch profiad proffesiynol ar yr un pryd â sicrhau bod plant yng Nghaerdydd yn cael addysg o safon ragorol. Byddwch yn derbyn hyfforddiant am ddim, sgiliau trosglwyddadwy a llawer mwy! www.educardiff.co.uk/cy/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *