Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Dyma olwg ar ein cartref newydd ar gyfer ysgol newydd YGG Tan-y-lan sydd ar fin cael ei gwblhau diolch i’r contractwyr Kier.
Adeiledir yr ysgol ar dir ger Hill View Crescent yn y Clâs a bydd ganddi fwy o leoedd a dosbarth meithrin a fydd yn helpu i ateb galw cynyddol am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol.
Mae’r gwaith i adeiladu’r ysgol newydd yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif lle caiff £170m ei wario ar wella isadeiledd ysgolion yn Abertawe – y buddsoddiad mwyaf mewn addysg yn hanes y ddinas.